Вадим Пигальов

Вадим Алексеевич Пигальов (1940-1991) е руски литератор, журналист - международник, кандидат на историческите науки. Завършил Ленинградския театрален институт. Членувал в Международното младежко движение при ЦК на ВЛКСМ. Бил е лектор в обществото „Знание”. Автор на редица книги и много публикации. Когато през 1981 италианският парламент разследвал престъпната дейност на масонската ложа „Пропаганда-2″ (П-2), Пигальов разяснил ситуацията в брошурата си „В служба на международната реакция” («Знание», 1981). Голям читателски интерес предизвикала книгата му изтъкнатия руски строител от XVIII век Василий Баженов - „Баженов” (ЖЗЛ, 1980), в която се разказвало и за тайната дейност на масоните. Съставител на книгата „Фантастика на писателите от западноевропейските страни” (1988).


Публикации:


Публицистика:

ПУШКИН И МАСОНИТЕ/ брой 30 юни 2011