Тодор Киров

Проф. д-р Тодор Киров е декан на факултета „Музикален фолклор, хореография и изобразително изкуство” в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.


Публикации:


Критика:

ЕНТУСИАЗИРАНО, С МНОГО ЛЮБОВ/ брой 30 юни 2011