ИСКАНЕ НА ПРОШКА

Ваня Данева

ИСКАНЕ НА ПРОШКА

Изписвам черните си страхове
върху черната стена на нощта.
На разсъмване злото се стапя
заедно с мрака.

Рисувам бялата си надежда
върху бялото платно на зората.
По изгрев слънцето я очертава
и тя става истинска.

Прости ми, сине,
мечтите са още неродени.
Но никога не вярвай,
че вече са мъртви.


* * *

Избуя дъждовната трева.
Като предание.
Подробностите са изчезнали.
Надничат само връхчета.
Невинни. И ни удивляват.

Какво ще скрием
между крехките стъбла?
С надеждата: не е било…

Гнева от пътища безпътни?
Или срамното безмълвие, докато
животът висеше на косъм…


МИЛЕНИУМИ

Някой вика зад хълма:
          - Ивано! Де си?
Чувам, сякаш беше вчера.
Или миналата зима…
Лявата половина
остана при него:
настръхнала, бодлива –
ера на Козирог.

Рогодица рог родила.
Рогозино, земьо българска.

Някой пее зад хълма:
          - И-и-ва-но, де си…
          - И-и-ва-но, де си…
Песента продължава
в дясната страна.
Лее се – летен Водолей:
измива тялото,
мислите, душата.

Господи,
колко място отвори!
Ще живея 1000 реки.


ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

                     (Триптих)

ПЪРВИ ПРИЗНАК ЗА ПОДОБИЕ

Гинко билобата е най-старият
дървесен вид на Земята:
3 милиона века едно и също.
И единствено.

Почти 100 години баба Гинка
вари отвара от гинко и невен,
лекува най-тежките болести;
лови метастазите на рака,
връзва ги на моряшки възел.

В градината изсъхна дърво:
до една година ще си иде
най-възрастният в семейството.

ВТОРИ ПРИЗНАК ЗА ПОДОБИЕ

“Откак се е зора зазорила,
оттогаз е войска завървяла…”

Има в България две селища
с едно и също име: Княжево –
в подножието на Витоша и
Княжево – в полите на Сакар.
Свързвам ги върху глобуса –
правата продължава
през Покрива на света.
По нея тръгва песента
и отлита в Космоса…

“Сабите им като ясно слънце…
Войвода им сам Иван Шишман…”

Пиша писмата на глас.
Изпращам ги от Еверест.
По трепета на сърцето
разбирам получателя.
Правата звънти като тетива.
Две тежести огъват
пространството около нея:
в единия край са костите
на дядо ми Христо,
в другия – на Христо Проданов.

ТРЕТИ ПРИЗНАК ЗА ПОДОБИЕ

Перуника. Ирис. Тъжен –
три имена на едно цвете.
Написах трите думи върху
листата на трилистника.
Той избуя и повдигна
покрива на къщата.
От небето слезе бог Перун
и целуна крайчеца
на роклята ми.

Ирисите на Ириса
са перуникови.

Коренът на Жен-шен е
тъждествен на корен
трети от Тъ-жен.

Бог Перун събра трите
пръста на дясната ръка
и прекръсти слънцето.
Оттогава то излъчва по 681
български фотона в секунда.