Румен Дечев

 Румен Дечев е работил като учител по история и преподавател по политология (УНСС, ВА „Г. С. Раковски” и НБУ). Главен асистент от 1991 г. Съучредител на Българската асоциация по политически науки и дискусионен клуб „П. Хилендарски”. През 1994 г. основава издателство „КАМА”, специализирано в областта на историческата литература. Автор и водещ на предаването „Историята” по ТВ „7 дни” (2005-2007 г.). Съучредител и главен секретар на ДНВ „Воля за България”, съучредител и замeстник-председател на Клуб „1 ноември”, председател на Народно социално движение.


Публикации:


Проза:

ПОСЛЕДНОТО СРЕДСТВО/ брой 28 април 2011


Публицистика:

САЛОН НА КНИГАТА В ПАРИЖ  21-27 МАРТ 2002 г./ брой 25 януари 2011

РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ ПАРАДА НА ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ/ брой 30 юни 2011

ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ/ брой 31 юли 2011

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ БЕЗ ИМЕ 1986-1989/ брой 32 септември 2011

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТИКАИ КЛАСОВИЯТ ПОДХОД В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ТЕОРИЯ/ брой 32 септември 2011

РЕВОЛЮЦИЯ/ брой 36 януари 2012

ЗАВЕТИТЕ НА ЛЕВСКИ/ брой 37 февруари 2012

ДА ПОДКРЕПИМ КУРСА КЪМ МИРНИ РЕФОРМИ В СИРИЯ/ брой 38 март 2012

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В СИРИЯ/ брой 59 февруари 2014

ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ/ брой 59 февруари 2014


Общество:

IN MEMORIAM ЮЛИЙ СТОЯНОВ/ брой 35 декември 2011

ОТНОВО ПРОМИВАТ МОЗЪЦИТЕ НА ХОРАТА С АНТИКОМУНИЗЪМ/ брой 53 юли 2013


Интервю:

РУМЕН ДЕЧЕВ: „СВОБОДАТА Е ОСЪЗНАТА НЕОБХОДИМОСТ”/ брой 42 юли 2012