Михаил Букурещлиев

Ст.н.с. д-р Михаил Букурещлиев е виден български учен - фолклорист, диригент и композитор. Роден на 9 април 1930 г. Завършил Българска държавна консерватория (БДК). Работил в редакция “Народна музика” на БНР и в Института по Музикознание към БАН. Пръв изследовател на българския детски музикален фолклор. Създател на първия Детско-юношески фолклорен ансамбъл в България - ДЮФА “Изворче” при Националния Дворец на децата - София (1961), негов главен художествен ръководител и днес. След смъртта на големия български композитор Филип Кутев, в продължение на 5 години (1984-1988) ръководи Държавния Ансамбъл за народни песни и танци - София. Създател и диригент на Фолклорна формация “Стефан Кънев” (2002).


Публикации:


Критика:

ДАРОВЕ НА НЕИЗЧЕРПАЕМО ВДЪХНОВЕНИЕ/ брой 19 април 2010