Владислав Чуканов

Владислав Антонович Чуканов /Владислав Яровой/, член на Съюза на писателите на Русия, произхожда от семейство на кировградски военни. Вицепрезидент на кировградското землячество в Москва “Елисаветград”. Членува в ръководството на Обществото за приятелство с Монголия.
Вицепрезидент на Центъра за културни връзки с чужбина към Съюза на писателите на Русия /СПР/. Дългогодишен изследовател на творчеството на Антон Павлович Чехов.
Автор на 12 книги, сред които “Сказание за БАМ” /1987/, “Чехов на “Райския остров” /2000/и др. Написва фронтовите спомени на Николай Гутгарц, участник в отбраната на Севастопол. През 2007г. гостува в България по повод на Международната писателска среща.


Публикации:


Поезия:

БРАННО ПОЛЕ/ брой 3 ноември 2008