Юрий Буданцев

Професор Юрий Петрович Буданцев, прозаик, е роден през 1937 г. в село Мурочи, Бурятска АССР. Постъпва във филологическия факултет на Московския държавен университет през 1954 г. Преминава в задочния отдел на факултета и с група съкурсници заминава да работи на целината в Северен Казахстан (1956). Връща се в университета през 1958 г. и го завършва през 1960 г. Работи по разпределение в редакцията на вестник «Знаме на комунизма» в село Ачикулак, Ставрополско. Във връзка с реорганизацията на районните вестници (1961) заминава за град Омск, където работи в телевизията. Завършва аспирантура в катедрата по телевизия и радио към Московския държавен университет (1965-1967). Журналист, зав. отдел, заместник главен редактор на Централната Телевизия на СССР (1967-1970). Работи като преподавател във висши учебни заведения: МГУ (1970-1974), МГИМО (1974-1980), в УДН (1980-1987), в МГИМО (1987-1993), МНЕПУ. Кандидат на филологическите науки, доктор на философските науки. Академик в Руската Академия за социални науки, в Академията за политически науки. Член на Съюза на писателите на Русия. Автор на книгите: “Златните ябълки” (1965); “Там не мигат звездите” (1976); “Съборността на руската държавност” (с В. И. Болшаков, 1992); “Монашество в света” в сборника “Светлина на словото” (с Юрий Лощиц и др., 1998); “Водещите образи на нашето съзнание. 200 години от рождението на А. С. Хомяков” (2003); ”Парадигмата на А. С. Хомяков” в сб. “А. С. Хомяков – мислител, поет, публицист.” Т.1. (2007).


Публикации:


Публицистика:

МАСОНСКИТЕ ТЕМИ НА БУРЖОАЗНИТЕ РЕВОЛЮЦИИ/ превод: Диана Павлова/ брой 18 март 2010