ЕПИГРАМИ

Рашко Стойков

ЗА САТИРАТА

Може да й е солен езика,
да е дръзка и крамолна,
но без сълзите на сатирика
сатирата е безсолна!


СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА

От алчност е съдбата ни нелека!
Какво му трябва всъщност на човека –
на социално силен и на слаб?
Една яхта и парче хляб!


СИНГАПУР

Да, Сингапур – култура стара…
Хиляда долара е глобата за фас!
Не плащаш толкова у нас,
дори да хвърлиш труп на тротоара?!


ДРАМА

Всеки за нещо се къса от жал
в тъжната наша държава.
Кой съжалява, че не се наживял,
кой, че е жив, съжалява!

Драма след драма – под път и над път.
Дори политиците са се разридали!
Искат народа си да възкресят,
но не помнят къде са го закопали?!


МАЛКА ОБЯВА

Намерих го решението смело
и край на всичките ми драми:

“Предлагам ботевското си
неопетнено чело –
за реклами!”


АВТОЕПИТАФИЯ
НА САТИРИКА МАРК ТЕРЦИЙ,
ХВЪРЛЕН НА ЛЪВОВЕТЕ В КОЛИЗЕЯ

Толкова трагикомедии преживях –
и след смъртта ми ще ме развеселяват!

Аве, Цезар! Умиращите от смях
те поздравяват!


бутон за сайт