ВМЕСТО ПРОЩАЛНО

Веселин Чернялски

ВМЕСТО ПРОЩАЛНО

          В памет на Златан Данев

Отиват си поетите. Отиват си –
все неразбрани, странни, неоплакани.
И плаче поетичната им нива –
с приятелите сбогом недочакала…

Приятелите късно научават.
И глухо стене болката.
Не ги тешат ни почести, ни слава.
Ограбени са. Толкова.

Закърмени с най-приказните пориви –
виновни чувстват се.
На всекиго смъртта опитва корена.
Спасява ли изкуството?

Ще може ли пропуснатото – детското –
след тях да звънне в стихове?
Все неразбрани тръгват си. Наследство –
мечтите с лихвите…


ИЗПОВЕД

Аз не знам обрядите, но трябва да пречистя
тази нощ душата си от всякаква ръжда.
Нека гръм и мълнии падат върху листа
и на съвестта да шиба в мен дъжда!
Знам какво съм взел от майка и родина.
И какво дължа – уверен съм, че знам.
Сигурно вина за участта си имам –
на наивност детска още плащам дан…
Радвам се, че радост никога на заем
не приех от сноби, нито я спестих.
Всеки миг изстрадах и цената зная
на преглътнат упрек и неписан стих.
Сам, през много грешки пътя си проправям.
Спъвах се в интриги. Стенех повален.
Неведнъж от кални клевети раняван –
без сълзи съм плакал в неразбран момент.
В себе си прощавах всякакви обиди
и злорадство хулно на ударен в гръб.
Всеки би могъл дори в стиха да види
белези от рани с незараснал ръб…
Трудно ли е? Трудно. Но мечти в мен пърхат.
И ако постигна някоя от тях –
длъжен съм, безспорно, на врага си първо
най-чистосърдечно да благодаря.


ЛЯТО

Едно щурче в прозореца звъни.
А песента му звездната жарава
разжаря и ме кани: я, хвани
светулков път по бялата морава!

Селцето спи. По стрехите върви
безшумно като спомен скъп луната.
А прясноокосените треви
ухаят на игри и жито златно.

Не мога да заспя. Среднощ клони.
Тук всичко ми е толкова познато!
Едно щурче в прозореца звъни.
Заспя ли – ще сънувам лятото…


СЕЛСКИ КЛАДЕНЕЦ

Закърпих кладенеца. Стара дрипа
е шапката му, пазела преди
и детството ни палаво – в игрите
неволно в него да не полети.

Не устоял циментът на годините.
Под бремето на толкова сезони
бе грохнал. Ако можехте да видите
как застрашително се бе подронил…

Смених и кола гнил на геранилото,
повел към шахта за мотора тока.
Погледнах вътре – някак много мило той
ме гледаше с окото си дълбоко.

Излъскахме го като огледало.
Лицето грейна, отразило весело
и спомените свидни без начало,
и облаците, в погледа надвесени.

Закърпих кладенеца. Но си мисля:
без хорски благослов и детска врява –
съвсем ще рухне над водите чисти
от мъка. Чия жажда утолява?…


КУЧЕШКО ВРЕМЕ

Вие есенен вятър
          в комини,
                    забравили пушека.
И реката дори
          има вид
                    на съвсем изоставена.
В онзи скален венец над селцето
                    сега са се сгушили
китки листна печал.
          Май от сълзи
                    подгизнал е здравеца?
Отесняха отдавна
          парцелите в селските гробища.
В колко къщи
          все още
                    по някоя сянка мъждука?
Лай на скитащи кучета
          тишината
                    злокобно прокобва.
Те са повече днес
          и от старците
                    кретащи тука…
Опустява селцето ни.
          Безнадеждно.
                    Съвсем си отива.
Като спомен от детството,
          запокитен
                    под свода намръщен.
Вой на куче.
          И вятър.
                    Треперя…
                              Къде е огнивото,
мой далечен прадядо?
                    Колко мъка
                              в очите на къщите!…


бутон за сайт