СТЪПКИ

Красимир Георгиев

Стъпки

Ще ни забравят.
Ще бъдат забравени тези,
които са ни забравили.
Ще бъдат забравени и тези,
които са забравили тези,
които са ни забравили.
Ние сме стъпки в морския пясък,
които морето ще заличи.


Моето последно стихотворение

Доизцеждам душата си,
но почти нищо не е останало.
Само капчица мъка,
капчица болка,
е, може би и капчица с аромат на бадеми.
Няма я любовта,
няма я дори омразата.
Как тогава да завърша
проклетото стихотворение?


Думи

Слънце.
Облак.
Камък.
Пясък.
Орис.
Болка.
Непонятно.
Вечност.
Огнено.
Превратно.
Зрънце.
Слава.
Камък.
Пясък.

Ден.
Година.
Век.
Епоха.
Взрив.
Вселена.
Непонятно.
Личност.
Памет.
Стон.
Забрава.
Камък.
Пясък.
Камък.
Пясък.