ДИАГОНАЛИ

(лична поема)

Цонка Христова

* * *
Събирам изгубилите се в говоренето думи,
          снега на разпилените листи,
                    мастилото на нощта, острото перо на светкавиците,
                              за да напиша единственото си стихотворение.
                              Балканът се изкачва вече по изгрева,
                    а небето слиза и облаците се разхождат
          по улиците, уморени, изплакали сълзите си.
Стоглавата паст на деня бълва лица.
Те раняват, разяждат, погубват, опитомяват…

* * *
Поисках да чуя безтегловния кристален
          звън на тишината, да ме убоде писък
                    на самотна птица, ала вместо това:
                              телевизорът, този погребален агент,
                    ме стресна със звън на желязо, парцали живот…
          и отворената му паст оформи изречение, че
„трябва да сме внимателни на пътя”.

* * *
Някак лошо започва моето стихотворение –
          с облаци, безумни тиради, кръв и сълзи.
                    Утре със сигурност ще е слънчево,
                              ала не и за бездомните кучета,
                              или за детето, в боклука изхвърлено.
                    за майката, вкаменена на прага от очакване
          да се завърти глобусът
и годината да се превърне в минута.

* * *
Старицата пак ще си говори с мъглата,
          а политиците ще измислят истории,
                    гушейки се в сянката на земята…
                              Всеки ден те закусват със слънцето
                              и правдата се проточва от устата им,
                    напоява коремите им и те се заоблят.
          Но в поредния сериал винаги е слънчево,
всички имат лица на клоуни и имена на насекоми.

* * *
Исках да си поговоря с врабчето
          за простия механизъм на срещата и раздялата,
                    чрез който светът вдишва и издишва.
                              Ала Балканът вече се хлъзга надолу
                                        по пластмасовите ребра на дъгата.
                                        Морето се изкачва по мачтите,
                              повлича със себе си рибите и медузите,
                    а телата им блещукат в тъмното
и смущават съня на самотните тротоари.

* * *
Мечтаех да поплача насаме с розата,
          разцъфнала от копнеж по пчелата,
                    но светът полудял все звъни на вратата ми
                              и телефонът ми се гърчи като
                                        нападнато от колики бебе.
                                        Сърцето ми вдига палката си учтиво
                              и ме глобява с една нещастна любов,
                    защото съм увеличила скоростта
и се движа по самостоятелна орбита.

* * *
Откакто любовта си отиде, светът ме връхлетя,
          изскуба яростно тишината, изпи сълзите ми.
                    Вече не плача – излях плача си
                              върху всеки милиметър от прашните пътища.
                                        Завъртя ме циганското колело
                                        и кръшна циганка ми предсказа съдбата –
                              сама да си бъда дом, хляб и разпятие.
                    Пуснато писмо без адрес
в пощенската кутия на утробата.

* * *
Сърцето ми – кош за пеперуди – се опита
          да надхитри словата, да ги забоде
                    в хербария и да ги опази красиви и мъртви.
                              Ала те ловко се изплъзват
                                        и полепват по лозунги и афиши.
                                        Майка ми, загърната в кожата на облака,
                              който сивее от вечната й цигара,
                    постоянно мърмори нежно, че зяпам в небето,
вместо да въртя земята на пръста си.

* * *
Стихотворението вече подсмърча от студ.
          Как да го стопля – не се съдържам вече
                    в своите очертания на ангел хранител.
                              Зла, студена и празна е душата ми,
                                        като разсъхнала бъчва в изоставена къща.
                                        Ничий хляб не може да я възкреси.
                              и никакво вино – да я погуби.
                    Навъртя своите четиридесет години в пустинята
          и само изпосталялата череша на двора
я очаква и оплаква с кървави сълзи…

* * *
Люлее се дяволът на полумесеца
          и върху кръста подхвърля зарове,
                    а бай Иван и Али – ключарят
                              играят кротко табла под лозницата
                              и врабешкият хор като в древногръцка трагедия
                    разкрива тайната на тяхното съжителство
          /просто всеки оставя другия да печели
както Аллах и Христос са ги учили/.

* * *
Отдавна се гушат думите в скута на мълчанието –
          най-вярната стража на харамийската ми душа.
                    Научих се да печеля любов тъй както
                              се печели глътка въздух на прага на небето.
                                        Денят изтрива потта от челото си
                                        и бърза вечерта да прегърне, да я оплоди с илюзии.
                              В нейния призрачен скут поетите назовават нещата
                    за да може слънцето да ги освети
и тъгата да ги благослови.

* * *
Спят очите ми в корема на паяка, а онова
          чудо на цивилизацията, погребало и опяло не един живот,
                    не млъква и все повтаря ли повтаря,
                              че писането на стихотворения е престъпление,
                                        четенето на стихотворения е престъпление,
                              мисленето на стихотворения е престъпление,
                    раждането на стихотворението е престъпление…
          И смъртта също – животът тържествува в мълчание,
а илюзията е дом и ежедневие за прозата.

* * *
И на кого ли да подаря това стихотворение –
          Две вечни клюкарки предъвкващи лятото,
                    кресливи врани, налетели на мърша,
                              мама, изпушила на рая тютюна,
                                        бай Иван и Али – каприз на калта и вятъра,
                                        издънки на хилядолетното дърво,
                              превърнали словото в тоалетна хартия…
                    Изкорубен великан е дървото –
          с проскубани коси, с пресъхнали сълзи.
Не свиват гнезда орлите на голото му теме…

* * *
Къщата ми е колумбово яйце,
          крила са вратите, а очи – прозорците.
                    Имам хиляди родини – разноцветни балони,
                              живот като зрънце-изкълвано от гарвани.
                                        През деня броя глътките въздух,
                              и сменям маските на вярата и разума.
                    През нощта стиховете ми тракат с вълчи зъби,
          надкукуригват петела на разсъмване
и ме молят при тях да остана.

* * *
Бременна е планината със самодивски
          и хайдушки сборища, с партизански пътеки…
                              Раждаме се от ехото и без да сме тръгнали
                                        мечтаем да се завърнем, да си останем
                                        деца на отминалото – погубените души на словото.
                              Светът ни опява, без да сме умирали
                    и Бог си имаме – без да сме кръстени,
          и гроб си имаме – без да сме живяли…
Безпътица е нашето име – без да сме обичали…

* * *
Ала ти, моя любов, спасение зад ъгъла,
          като Пенелопа тъчеш и разплиташ времето.
                    Напиши вместо мен моето стихотворение,
                              от кремъка на живота си, от кръвта ми да разцъфне.
                                        Позволи ми отново да се тревожа за теб,
                              както смъртта – телохранителят на живота
                    всяка нощ сънува плодородни пасища…
          Понеже не те търся, ти си навсякъде.
Помогни ми отново да се завърна.