Марин Ковачев

Професор Марин Ковачев е преподавател по краезнание във Великотърновския университет “Свети Свети Кирил и Методий”. От 1998 г. е председател на Съюза на краеведите в България. 33 години е работил в Окръжната библиотека във Велико Търново като завеждащ отдел и заместник-директор. Старши научен сътрудник по библиотекознание, библиография, книгознание, краезнание. Той е човекът, направил краезнанието академична дисциплина. През 1993 г. създава катедра по библиотекознание и библиография към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, където и днес продължава да чете лекции. Председател е на единственото краеведско списание у нас “Архив за поселищни проучвания”. Автор на редица книги, сред които: „Краезнание” (2005); „Православие и краезнание” (2006); „Моите корени и върхове” (2007); „Сборник в чест на Атанас Пеев във връзка със 70-годишнината му” (2007); „Краезнанието – извор на родолюбие и историческа идентичност” (2008); „Миналото отблизо” (2008); „Откраднати мисли” (2008); „Сухиндол” (2008); „Богове и богини” (2009); „В света на кръстословиците” (2009); „Хора и книги” (2009). Студиите и статиите му, напечатани в различни периодични издание и сборници, наброяват над 3000 страници. Михаил Ковачев е признат за най-големия теоретик по въпросите на краезнанието.


Публикации:


Критика:

ГЛЪТКИ ОТ ИЗВОРА/ брой 16 януари 2010