КАМБАНЕН ЗВЪН ЗА ГРИП А

превод: Диана Павлова

Кому и защо е нужна глобална пандемия?

На 26 септември в световната мрежа се появи видео обръщение на испанската монахиня Тереса Форкадес, в което докторът по медицина, бивш лекар, излагайки гледната точка на много медици, привежда научни факти и аномални събития, случили се през последните няколко месеца и отнасящи се до текущия вирус A/Н1N1, и прави изводи, които карат да се погледне на сегашната световна ситуация с пандемията от нова гледна точка.

Постарахме се да приведем на кратко основните точки в това обръщение. За всеки изложен факт или събитие Тереса се позовава на официални източници – както на престижни научни общества, така и на международни организации като Световната здравна организация (СЗО), където всички цитирани от нея факти и събития могат да бъдат проверени.

I. Фактите

Факт 1. Текущият вирус A/H1N1 се оказва съвсем не нов, той е известен на учените вече 70 години и проявите му са отбелязвани два пъти през 20 век.

Факт 2. Истинският вирус има незначителна смъртност. От деня на първите отбелязани случаи на заразяване с вируса по време на текущата пандемия, а именно, за периода 17.04.09 – 15.09.2009 са отчетени 137 смъртни случая в Европа. За сравнение: смъртността от ежегодния сезонен грип съставлява от 40 хиляди до 220 хиляди случая на година по целия свят.

II. Аномалните събития

1. Компанията Baxter. През февруари 2009 година американският фармацевтичен гигант Baxter, от своята австрийска щабквартира, разпраща в 16 лаборатории на четири европейски страни 62 кг. субстанция за производството на ваксини за сезонен грип. Съвсем случайно техник от една от лабораториите в Чехия открива, че субстанцията е заразена с два живи грипни вируса. Единият вирус е обикновен, сезонен, с характеристики за много ниска смъртност (по-малка от 1%), но с много висока разпространяемост (заразяемост), а другият грипен вирус е с много ниска разпространяемост, но с висока смъртност (около 60%). Разбираемо е, че ако се сложат тези два вируса заедно, съществува голяма вероятност те да се обединят и да се получи вирус, притежаващ и двете ключови характеристики: висока разпространяемост и смъртност. Ако съвсем случайно не е бил открит фактът на заразяването на субстанцията, сега светът щеше да се намира в ситуация на най-опасната пандемия. 62 кг субстанция – това са хиляди дози ваксина.

Австрийската журналистка Jane Burgermeister, публикувала свое разследване по дадения факт, е подала публичен иск до СЗО, ООН и правителствата на редица страни, повдигайки обвинение в „биотероризъм и опит за масово убийство”.

Фактът на заразяването на субстанцията е бил официално потвърден и от самата компания Baxter. Делото и до ден днешен е в процес на разследване от СЗО. Официални резултати за това как такова нещо е могло да се случи все още няма.

Практически е невероятно, казва докторът по медицина, това да е станало случайно. Подобен род лаборатории имат максимално био-ниво на защита – трето ниво. А и против това, че е станало по чиста непредпазливост, говори фактът, че живите вируси, открити в субстанцията, не са били подложени на задължителната процедура с радиация. Жив вирус във ваксина, това не е нещо ново, но силен, а не отслабен чрез радиация жив вирус – това едва ли е поради нечий пропуск. А тук имало цели два.

Въпреки че Baxter официално са потвърдили дадения факт, въпреки че разследването и до сега не е завършено, въпросната компания е една от онези, на които е поверено създаването на ваксина против текущия грип А.

2. Обявяването на пандемията. На 17 април 2009 г. са отчетени първите 2 случая на грип А. Само 12 дни по-късно, на 29 април, Margaret Chan, генерален директор на СЗО, в официално обръщение обявява извънредно санитарно положение от пето ниво. А само месец и половина след първите случаи на заразяване, на 11 юни, СЗО официално обявява шесто ниво на извънредно положение – пандемия от грип А.

Как директорката на СЗО е могла да обяви пандемия, ако смъртността на текущия грип е значително по-ниска от тази на ежегодния сезонен грип? Отговорът е банално прост: в навечерието на официалното обявяване на пандемията, през май, СЗО променя официалното определение за пандемия, премахвайки от него критерия за значителното ниво на смъртност. С новото определение ежегодните сезонни грипни вируси са вече пандемия, без да се споменават другите болести.

III. Политическите последствия

Известно е, че СЗО е световна организация, която разработва препоръки за страните участнички. Но в устава й от 2005 година има точка, според която в период на пандемия СЗО дава не препоръки, а преки указания или заповеди.

Какво толкова страшно може да заповяда СЗО на своите страни? Например задължителна ваксинация. Засега ваксинирането с разработената ваксина е доброволно, но ако по определение пандемията е сериозна заплаха за живота на популацията, то такава мярка може да бъде оправдана.

Мнозина се ваксинират срещу сезонния грип всяка година и не виждат нищо страшно в това. Тереса обяснява, че има три разлики между новата ваксина и обикновените ежегодни ваксини.

Първо, тази ваксина се състои от две дози. С обикновената ваксинация против грип се получават общо вече три дози. Човек ще получи три ваксини с три живи вируса от различен тип. Засега още никой не знае как ще реагира на това човешкият организъм, но вероятността от странични ефекти, а такава вероятност има при всички ваксини, се увеличава три пъти.

Второ, заради огромното количество дози, които трябва да се произведат, в тази ваксина се използват адюванти (помощни вещества), които все още не са били изпробвани нито веднъж. Адювантите са онази част от ваксината, която отговаря за „възбуждането” на имунната система, за да се предизвика превъзхождащ имунитет. Новият адювант е 10 пъти по-ефективен от досега известните. Възможността за поразяване на централната нервна система, за такива странични ефекти като паралич и артрит, също е отбелязана в историята.

Третата новост се заключава в това, че фармацевтичните компании са поискали да се снеме от тях всякаква отговорност за възможните негативни странични ефекти от ваксината, аргументирайки се с това, че работата, с която са се нагърбили, е извънредна по своите мащаби, изискваща свръхусилия: създаването на ТАКОВА количество дози за такова рекордно кратко време (трябвало е да бъдат произведени всичко 4,6 милиарда дози).

В САЩ вече е подписан акт, според който нито фармацевтичните компании, нито политиците, въвлечени в темата, не отговарят за възможните последствия от ваксинацията. По този начин потребителят се лишава от каквато и да било гаранция.

По този начин, имайки всичко това предвид, а също и че сериозна пандемия действително щеше да съществува днес, ако случайно не се беше разкрил онзи случай със заразените материали на компанията Baxter, Тереса смята за важно да заяви за опасността. Опасността се състои в това, че:

1. Новите ваксини срещу грип А са заразени;
2. Новите ваксини срещу грип А могат да бъдат заразени;
3. Всичко това е на фона на вероятността за прилагане на закона за задължителното ваксиниране.

Ако този вирус започне да дава голяма смъртност, значи е станало едно от двете: или вирусът е мутирал (в което е трудно да се повярва) или, че това е друг вирус, а не онзи, от който е произведена ваксината. И в двата случая тази ваксина вече няма да действа. Още повече, че непосредствено самата ваксина може да бъде средство за заразяване с нов вирус.

Основната препоръка, с която завършва обръщението си Тереса Форкадес, е да не се ваксинираме тази година. Много медици се присъединяват към тази препоръка, но, намирайки се в системата, се страхуват да го заявят открито.

Подготовка и превод на материала от испански: AcademSpain, образование в Испания
Видео обръщението на Тереса Форкадес: Campanas por la gripe A

20.10.2009