КАКВО ПОВЕЧЕ

Атанас Капралов

КАКВО ПОВЕЧЕ

Бях добрият магьосник в живота ти аз…
Всичко имаше с мен –
и закрила,
и слава.
Ту звезди,
ту слънца хвърлях в твоята власт…
Какво повече искаш за теб да направя?

Нарисувах ти устните върху пръстта
и до кръв зацелувах земята корава…
От целувката дива
се родиха
цветя!
Какво повече искаш за теб да направя?

С цял пълнител любов стрелях в твойто сърце,
но куршумите
в мен
рикошираха право.
Ти не трепна,
а аз проснах се по лице…
Какво повече искаш за теб да направя?…

…Като стар ветеран от любовна война
аз възкръсвам сега
и едно ми остава:
да прострелям сърцето на друга жена!
Какво повече искаш без теб да направя?