Робърт Херик

Робърт Херик (Robert Herrick), английски поет и англикански духовник, е роден на 24 август 1591 г. Почти забравен през XVIII в. и критикуван през XIX в., през втората половина на XX в. той най-сетне получава признание като един от най-съвършените недраматични поети на своята епоха. Дълго време отхвърлян само като „незначителен поет” и в резултат на това пренебрегван или подценяван от литературоведи и критици, поетичното му майсторство, демонстрирано в единствената му книга, стихосбирката „Хесперидите”, публикувана през 1648 г., постепенно започва да се оценява все по-добре. Робърт Херик е автор на повече от 2500 поетични творби, в някои от които личи влиянието на поета Бен Джонсън, в чест на когото Херик написва пет стихотворения. През 1623 г. Херик приема свещенически сан, а шест години по-късно става викарий на Дийн Прайър в Девъншир. Умира на 15 октомври 1674 г. на 83-годишна възраст.


Публикации:


Поезия:

ЗА ЛЮБОВТА/ превод: Явор Димитров/ брой 165 февруари 2024