Д’Асейи

Д’Асейи (Chevalier d’Aceilly, псевдоним на Жак дьо Кайи, Jacques de Cailly), френски поет-епиграмист, е роден на 5 март 1604 г. в гр. Орлеан. Лорд на Reuilly и La Mothe-Crecy. Рицар на ордена на Сен Мишел - 8 март 1656 г. Псевдонимът d’Aceilly е анаграма на името му. Предполага се, че произлиза от рода на Жана д’Арк. Автор на кратки стихотворения - епиграми и мадригали. Сборникът му „Различни стихотворения на шевалие Д’Асейи” (Париж, 1667) е преиздаден през 1708 г. в Амстердам и през 1825 г. от Шарл Нодие в Париж. Умира през 1673 г. вероятно в Орлеан.


Публикации:


Поезия:

НА ЗЛОБНИЯ ДЛЪЖНИК/ превод: Красимир Машев/ брой 162 ноември 2023