ДВУСТИШИЯ НА КРАСИМИР

Красимир Георгиев

Самота

Милиарди звезди сред милиарди галактики сред милиарди вселени…
И аз…


Недовършено уравнение за любовта
на две бедни души от предградието

Два влюбени минуса,
прегърнати в плюс.


Фрагмент от поемата „Регресия”

И ни погълнаха
кривите огледала на живота…


Асоциация

По покривката пълзи мравка.
Разширява ли се вселената?


Историческо уравнение с две неизвестни

Един немец ми разказа за Втората световна война.
Опитах се да го разбера.


Опит за надежда

Аз съм кладенец сред пустинята.
Жадните се оглеждат в дъното ми.


Буря

Мечът на мълнията разсече небето.
От раната потекоха звезди.