Яко Бойчев

Яко Бойчев (Яко Бойчев Яков) е роден на 8 ноември 1942 г. в гр. Стрелча, Пазарджишко. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Българска филология”. Работил е като редактор на в. „Оборище” - Панагюрище. Хоноруван преподавател в Института за чуждестранни студенти - София, учител по български език и литература в Стрелча и Пазарджик. Секретар и заместник-председател на Окръжния съвет за култура и Окръжния съвет за духовно развитие в Пазарджик, секретар на община Стрелча. Твори предимно в областта на художествено-документалната проза, хумора, литературната история и критика, публицистика и езикознание. Изтъкнат краевед с голям принос за изучаването и съхранението на културно-историческото наследство на град Стрелча. Автор е на книгите: „Богдан Овесянин” (1983), „Заклинателят на оборищенци” (1986, второ допълнено издание, 1995), „Балтовата приказница. Хроника на една саможертва” (1988), „Бончо Шанов” - Казанлък” (1988), „Червеният поп. Константин Русинов” (биографичен очерк, 1988), „Дядо Божко (Иванов)” (биографичен очерк, 1989), „С Димитров в Ставрополския край” (1989, в съавторство), „Величието на подвига. Очерци за Стрелча и стрелчани” (1990), „Стрелча” (1990, второ преработено и допълнено издание, 1994, 2002, 2006), „Последната пушка” (1994, второ преработено издание, 2002, 2016), „Целебни усмивки” (1994), „Няма да загинем” (1996), „Стрелча” (2006), „Усмихвай се” (2009), „Без теб животът…” (2011), „Злободневки” (2012), „За да живея” (2012), „Поп Груйо Бански” (2012), „Учредяване на дружеството на СБП в Пазарджик” (2014), „Църквата - духовното лице на Стрелча” (2014), „Културни отблясъци” (2015), „Пазарджик - поетичната столица на България” (2015), „Църквите в Стрелча” (2016, в съавторство). Член на СБП (2002). Награждаван е с орден „Кирил и Методий”, с юбилейни медали и почетни значки за заслуги. Носител на националната литературна награда „Богдан Овесянин” (2014), на наградата за цялостен принос към развитието на културата в Пазарджик за 2017 г. Почетен гражданин на Стрелча (2017).


Публикации:


Критика за Яко Бойчев:

КРАЧКА КЪМ БЛИЖНИТЕ/ автор: Илия Зайков/ брой 149 юни 2022