Иванка Лапавичева

Иванка Лапавичева е родена на 22.11.1952 г. в гр. Чирпан. Живее в Пловдив. Има висше образование по специалностите: Библиография и библиотекознание, Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”. Работи като: учителка в СУ „Ив. Вазов” - гр. Сопот, библиотекар в Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив, НЧ „П. Р. Славейков” и НЧ „Възраждане 1983″; в Общинско управление „Старинен Пловдив” - къща „Хиндлиян” като фондохранител; старши специалист в Педагогическа библиотека към отдел „Образование и наука” - община Пловдив. От 2015 г. до днес е в библиотеката към НЧ „Възраждане 1983″ - Старинен Пловдив. Следи и се включва в проявите на творческите поетични групи в Пловдив - литературен клуб „Николай Гюлев” и литературен кръг „Метафора”, отразява събитията им. Участва в представянето на изявени пловдивски поети на страниците на вестник „Асеновградски новинар” и в Есенните празници на изкуствата. Автор - съставител на „Летопис на Педагогическата библиотека 1950 - 2000 г.”, изд. 2001 г. от община Пловдив; редактор на „Прозорецът” - стихове на Стефка Тотева, 2018 г.; на второ допълнено издание на „Пеещи безумства”- стихове от Ради Стефанов Радев, 2019 г.; съставител и редактор на поетичната антология „Те обичат Асеновград”, 2021 г., съвместно с Йордан Кожухаров.


Публикации:


Критика:

ЦВЕТОВАТА ГАМА В СТИХОВЕТЕ НА РАМЕЛА БОХОСЯН/ брой 148 май 2022