ИЗ “ПИЕСИ ЗА ЦИГУЛКА”

Генадий Велчев

ЗИМНИЯT ПЕЙЗАЖ

През зимата
обувките ми
скърцат като клони
на дървета.
През зимата
съм обезлистен
и прозрачен.
През мен
се вижда
като през
небето.


МЕЖДУ ПТИЦИТЕ

Не се страхувам
аз за
себе си –
за мен
ще се говори
дълго
между птиците.


ИЗВОРИ

Аз не преписвам.
Не съм историк.
Аз имам собствена
история.
И като извора съм
тих – в голямото
подножие.


ЩЕДРИЯТ ЧОВЕК

Циганка
поиска ми
цигара –
и ми пожела
жената
здраве –
колко
хора
за една
цигара –
могат
да ти
пожелаят
здраве.