Мюслим Челик

Мюслим Челик (Aba Muslim Celik), турски поет, е роден на 9 декември 1953 г. в село Огулджук, област Ерзинджан. След гимназиалното си образование в гр. Ерзинджан завършва Педагогическия институт в гр. Бурса (1975). Прави специализация в Анадолския университет (1991). Работи като служител в гр. Муш (1970-1972) и като учител в градовете Муш и Истанбул. Понастоящем живее и работи в Истанбул. Мюслим Челик, внасяйки багри от местното езиково и фолклорно богатство на родния си край, обогатява съвременната турска поезия със самобитни поетични образци. По-късно изпитва силното влияние на поетите модернисти-експерименталисти и създава свой собствен поетичен стил. Издадени стихосбирки: „Пръшивец” (1988), „Уведомената роза” (1991), „Песента на дъжда в Ерзинджан” (1993), „Изгубената страна Хайрие” (1995), „Помириши небето, за да ти олекне” (1997), „Птицата Лира” (2000), „Назъм Хикмет е много красив” (2002), „Къзбес” (избрани стихотворения, 2006), „Смъртта на славея” (2007), „Лирични стихотворения за Бурса” (2009).


Публикации:


Поезия:

ДЕЦА НА ЧЕТИРИДЕСЕТАТА СИ ГОДИНА/ превод: Ахмет Емин Атасой/ брой 143 декември 2021