Мария Русева

Мария Русева е доктор по българска литература (с тема на дисертационния труд “Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век”). Завършва МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна, специалност „Българска филология” и МП „Литературознание” в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на критически статии и рецензии. Интересите й се простират в областта на новата и най-новата българска литература.


Публикации:


Критика:

КОНСТАНТИН МУТАФОВ И ПОЛИТИКИТЕ НА ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС”/НЕПОЗНАТИЯТ ПОЗНАТ КОНСТАНТИН МУТАФОВ / брой 142 ноември 2021