Ноеми Стоичкова

Доц. д-р Ноеми Стоичкова е преподавател в Катедрата по българска литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на две монографии: „Плагиатството - един аспект на интертекстуалността” (2002) и „Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878-1989)” (2018), както и на статии и рецензии върху новата и най-новата българска литература. Акцент в научната й работа е критическата рецепция на широка палитра от литературоведски проблеми от Освобождението до наши дни. От 2006 г. до настоящия момент е член на редакционната колегия на възобновеното сп. „Литературата”, издание на Факултета по славянски филологии.


Публикации:


Критика:

КОНСТАНТИН МУТАФОВ И ПОЛИТИКИТЕ НА ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС”/НЕПОЗНАТИЯТ ПОЗНАТ КОНСТАНТИН МУТАФОВ / брой 142 ноември 2021