Никола I Петрович

Никола I Петрович Негош (Никола I Мирков Петровић-Његош), черногорски владетел и поет, е роден на 7 октомври 1841 г в село Негуши. Отраства в Триест. Учи в лицей в Париж. Княз (1860 - 1910), а след това крал (1910 - 1918) на Черна гора. Известен с черногорска песен „Там, ей там” (1867). Автор на редица лирически стихотворения, които имат за тема националното освобождение. Пише и епически стихотворения в духа на юнашките песни. Генерал-фелдмаршал от руската императорска армия (1910). Заминава в изгнание в Париж (1916) под натиска на Германия и Австрия, окупирала „Славянската Спарта” - Черна гора. Умира на 1 март 1921 г. в Антиб, Франция.


Публикации:


Поезия:

НА КНЯГИНЯ ЗОРКА/ превод: Д. К. Попов/ брой 142 ноември 2021