Иван Сестримски

Иван Димитров Сестримски е роден на 7 септември 1916 г. в с. Долна баня (днес град Долна баня), Софийско в бедно семейство. По-късно семейството му се преселва в Пазарджик. Завършва гимназия в Пазарджик и икономически науки в София, където живее от 1948 г. Работил е като библиотекар в читалище „Виделина” в Пазарджик. Редактор на в. „Освобождение” (Пазарджик), в. „Българо-съветско единство” (1952-1953), сп. „Сердика”, Студия за научно-документални филми (1955-1958), завеждащ отдел „Литературно наследство” (1970-1972), сп. „Българо-съветска дружба”, в. „Литературен фронт”. Заместник-главен редактор на издателство „Български писател” (1972-1973, 1975-1979), заместник-директор на Български културен център в Берлин, заместник-главен редактор на сп. „Читалище”. Сътрудничи на „Ученически подем”, „Светлоструй”, „Литературен глас”, „Литературни новини”, „Детски свят”, „Читалище”, „Литературен фронт”, „Септември”, „Пламък”, „Народна култура”, „Работническо дело”, „Труд”, „Отечествен фронт” и други вестници и списания. Издадени книги: „Знамена” (1945), „Лопушанска дружина” (1953), „Тодор Каблешков” (1955), „Мария Грубешлиева” (1963), „Отражения” (1969), „Цветан Спасов” (1970), „Литературни беседи” (1971), „Крум Велков” (1972), „Етюди” (1976), „Елин Пелин” (1978), „Портрети и записки” (1978), „Димитър Бояджиев” (1980), „Български мотиви” (1982), „Нешо Бончев. Литературно-критически очерк” (1982), „Земя и слово. Очерци и портрети” (1986), „Избрани произведения в 2 т.” (1986), „Никола Фурнаджиев. Литературно-критически очерк” (1986), „Българска лирика” (1993), „Мара Белчева” (1994), „Мемоарни етюди” (1996), „Възрожденски книжовници. Литературни студии. Кн. 1.” (1998), „Записки на библиофила” (1998). Член на СБП. Много от произведенията му са преведени на руски, немски, италиански, арабски, чешки и други езици. Умира на 19 октомври 2004 г.


Публикации:


За Иван Сестримски:

ПРИНОСЪТ НА ИВАН СЕСТРИМСКИ ЗА НАЦИОНАЛНОТО НИ ВЕЛИЧКОВЕДЕНИЕ/ автор: Продрум Димов/ брой 134 януари 2021