Цене Випотник

Цене Випотник (Cene Vipotnik), словенски поет, е роден на 11 ноември 1914 г. в Загорие. Представител на поколението поети - социални реалисти. Завършва Факултета по изкуствата в Любляна. По време на Втората световна война е интерниран от италианците. След войната е редактор в издателство „Цанкар”. Сътрудничи на редица списания. Редактира антологии на словенската лирика и превежда чужди автори. През 1957 г. получава наградата „Прешерен”. Умира на 2 септември 1972 г. в Любляна.


Публикации:


Поезия:

ЖАЛБА/ превод: Елисавета Багряна/ брой 134 януари 2021