Отокар Фишер

Отокар Фишер (Otokar Fischer), чешки поет, литературовед, критик, драматург, журналист, преводач от еврейски произход, е роден на 20 май 1883 г. в град Колин. Името му се среща и като Отакар Фишер. Завършва гимназия в родния си град, учи германистика във философския факултет на Пражкия университет. Завършва университета в Берлин в 1905 г. После работи в университетската библиотека в Прага, от 1909 г. е доцент, от 1917 г. - извънреден професор по история на немската литература в Пражкия университет, а от 1927 г. е редовен професор там. В 1920-1924 г. преподава и история на световната драматическа литература в Пражката консерватория. Като експерт често е канен в чужди университети да чете лекции и научни доклади. От 1907 г., работи като театрален критик в издания като „Пршеглед”, „Ческе ревю”, „Народни листи”, „Право лиду”, „Лидове новини” и др. Един от редакторите на „Алманах от 1914 г.” От 1920 г. е един от редакторите на сп. „Jeviste”. През 1935 г. един сезон работи в Националния театър като драматург, а след смъртта на К. Х. Хилар става негов приемник на длъжността режисьор и заема този пост до смъртта си. Като драматург включва в репертоара на Националния театър автори като К. Чапек, К. Конрад, Ф. Тетауер, А. Ирасек, А. С. Пушкин. Член на Академията на науките и изкуствата в Прага и на много други институции. Автор на книгите със стихове „Царството на света” (1911), „Озарени прозорци” (1916), „Горящ храст” (1917), „Лято” (1919), „Кръгове” (1921), „Гласове” (1923), „Криле”, „Пладне” (1934); „Година” (1935), „Гост” (1937). Автор на няколко исторически драми: „Пржемисловци” (1918), „Херакъл” (1919), „Роби” (1925), „Кой от кого” (1928), „Юпитер” - всички играни в Прага. Литературен историк: „Клайст и неговото творчество” (1913), „Фридрих Ницше” (1913), „Въпроси на литературната психология” (1917), „Хайне” (1923-1924), „Душа и слово” (1934), „Слово и свят” (1937). Поредица от негови критически трудове са посветени на театъра (сборника „Към драмата”, 1919). Превежда Шекспир, Корней, Гьоте, Ницше, Молиер, Вийон, Киплинг, Хайне и др. Умира на 12 март 1938 г. в Прага от инфаркт, научавайки за анексията на Австрия от нацистка Германия.


Публикации:


Поезия:

НАДПИС/ превод: Люба Касърова/ брой 134 януари 2021