Александър Орлов

Александър Владимирович Орлов (Александр Владимирович Орлов) е роден през 1975 г. в Москва. Поет, прозаик, историк. Завършил е Московското медицинско училище № 1 „И.П. Павлов”, както и Литературния институт „А.М. Горки” и Московския институт за открито образование. Работи като учител в столично училище № 1861. Автор е на пет стихотворни книги и на три книги с кратка проза. Печата във всички престижни списания на Русия. Лауреат на конкурсите: „А. П. Платонов” (2011), „Ф. Н. Глинка” (2012), „С. С. Бехтеев” (2014), „Н. С. Лесков” (2019). Лауреат е на наградата „Златен Витяз” (2019), на „Бронзов Витяз” (2017) и на специалния приз на Издателския съвет на Руската Православна Църква „Дорога к храму” (2017), на Международния славянски литературен форум „Златен Витяз”. Победител е също в Отворения конкурс за издания „Просвещение чрез книгата” (2018 и 2019). Живее в Москва.


Публикации:


Поезия:

ДЪЩЕРИЧКАТА/ превод: Елка Няголова/ брой 133 декември 2020