ПАНКО АНЧЕВ ПОЧЕТЕН ДОКТОР НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ИНСТИТУТ „А. М. ГОРКИ” – МОСКВА

На 29 октомври т.г. Научният съвет на Литературния институт „А. М. Горки” в Москва единодушно удостои със званието „Почетен доктор на Литературния институт” българския литературен критик, историк на литературата и философ Панко Анчев за големия му принос в развитието на българо-руските литературни връзки, за заслугите му в изучаването и популяризирането на руската литература и философия в България, за неговите статии и студии върху творчеството на руски писатели и мислители от ХІХ и ХХ век.
Панко Анчев е роден през 1946 г. във Варна и е завършил ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Българска филология”. Автор е на 10 книги с литературна критика, литературознание и философия. Той работи върху проблемите на философията, на обществено-политическата и литературната история, българо-руските литературни връзки, политологията и литературната критика. Член е на Съюза на българските писатели и на Българския ПЕН-център.
Церемонията по удостояването на Панко Анчев с високото звание ще се състои в средата на януари 2010 г. в Москва.

Литературен свят