Борбен Владович

Борбен Владович (Borben Vladovic), хърватски поет, романист, новелист, драматург, е роден на 13 октомври 1943 г. в Сплит. Завършил е Философския факултет на университета в Загреб. Работил е като редактор в Хърватското национално радио. Основател на библиотека „Male knji?nice” на Дружеството на хърватските писатели. От 2008 до 2011 г. председателства този съюз. Негови стихове са преведени на 15 езика. Участник е в много хърватски и международни антологии. Лауреат е на 10 значими литературни награди. Член е на обществото „Матица Хърватска”, на Дружеството на хърватските писателите и на Литературния кръг - Сплит. Автор е на 14 книги с поезия, на два романа, две книги с новели и една - с драми. По радиото са излъчвани 9 негови драми и комедии.


Публикации:


Поезия:

ХЪРВАТСКИ НАР/ превод: Елка Няголова/ брой 132 ноември 2020