Огнян Сапарев

Огнян Стефанов Сапарев е роден на 4.VІІІ.1942 г. в гр. София. Завършил е славянска филология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Редактор в сп. „Септември, „Пламък” в. „Литературен фронт”, Държавно обединение „Разпространение на филми”, Студия за документални филми към БНТ. Асистент по литературознание в ПУ “П. Хилендарски”, лектор в университета „Лайош Кошут” в Будапеща. От 1997 г. - професор по теория на литературата в Пловдивския университет, а през периода 1993-2003 г. е негов ректор. Директор на БНТ (1991). Депутат в 39-ото Народно събрание от Коалиция за България. Член на Съюза на българските писатели, Съюза на българските филмови дейци и на Съюза на учените в България. Владее полски, руски и немски език. Издадени книги: „Изкуство и масова култура” (1978), „Литературни проблеми” (1979), „Литература и интерпретация” (1988), „Фантастиката като литература” (1990), „Хроника на илюзиите” (1993), „Литературна комуникация (1994), „Критически илюзии, Т. 1-2″ (2011).


Публикации:


Критика:

ДИАГНОЗАТА Е САМО ЕДНА: НОСТАЛГИН / брой 130 септември 2020