Александър Шчепанович

Александър (Саша) Шчепанович е роден през 1971 г. в гр. Никшич, Черна гора. Юрист. Негови стихове са публикувани в черногорски и чужди литературни списания, портали и сайтове за поезия. Активен участник в международното он-лайн предаване „Поетичен прозорец към света”, организиран от Дружеството на хърватските писатели.


Публикации:


Поезия:

МОНОЛОГ С ПТИЦА/ превод: Наталия Недялкова/ брой 129 юни 2020