Тоушан Есенова

Тоушан Есенова (Towsan Esenowa), туркменска съветска писателка, е родена на 10 (23) ноември 1915 г. в аула Юзбаши, Закаспийска област. Израства в многодетно семейство на железничар. Печата от 1928 г. Завършила е училище-интернат, после - Педагогическия институт в Ашхабад (1937-1939). В края на 20-те г. започва да работи с националния театър. В 30-те г. работи във в. „Советский Туркменистан”. Делегат на Първия конгрес на Всесъюзната асоциация на пролетарските писатели (1931). В 1934 г. е изпратена в Москва, където завършва курсовете за млади писатели на СССР. От 1936 г. напълно се посвещава на литературна дейност. През 1950-те г е първият редактор на „Sovet turkmenistany ayallary”, ръководи отдела за драма в сп. „Съветска литература”. През 1964-1966 г е литературен консултант на Съюза на писателите на Туркменистан. Авторка на стихосбирките „Лина Одена” (1938), „На жените от Изток” (1951), „Легенда за Ленин и за дъщерята на овчаря” (поема, 1958), „Червени цветя” (1962), „Погледи на разстояние” (1967), на пиесите „Шемшат” (1938), „Лале” (1968), „Твоята любов” (1969), „Булката иде”, „Жена с висше образование” (1974) и др. Пиесата й „Врагове” е посветена на Априлската революция в Афганистан. Автор на редица книги, очерци и публицистични статии. Превежда на туркменски език Н. Некрасов, Янка Купала, В. Маяковски и др. Тоушан Есенова е първата туркменска поетеса и първата жена-летец на страната. Заслужила поетеса на Туркменска ССР (1939). Народен писател на Туркменистан (1974). Автор на текста на химна на Туркменска ССР. За големите си заслуги в развитието на туркменската литература е удостоена с ордените „Трудово Червено знаме” (1984), два ордена „Почетен знак”, „Дружба между народите”, с медали. Произведенията й са превеждани на руски, узбекски, казахски, киргизки, таджикски, естонски, балкарски, кабардински, карелски, мордовски, татарски и други езици. Умира през 1988 г.


Публикации:


Интервю с Тоушан Есенова:

ТОУШАН ЕСЕНОВА: „ТРУДЪТ И ВДЪХНОВЕНИЕТО СА СЕСТРИ”/ брой 128 май 2020