Даниела Андоновска-Трайковска

Даниела Андоновска-Трайковска е родена на 3 февруари 1979 г. в Битоля, Република Северна Македония. Доктор на науките по педагогика. Работи като университетски преподавател в Педагогическия факултет - Битоля по група методически предмети, включително методика на преподаване на македонски език и литература, методика за творческо писане, методика за четене и писане в начална степен. Тя е акредитиран ментор на магистърски и докторски изследвания и обучава учители за началното и средното образование. Автор е и на университетския учебник „Критичка писменост”, който се използва като основен учебник по същия предмет в университета „Св. Климент Охридски ” - Битоля. Член е на Дружеството на македонските писатели, главен редактор на списание „Раст”, редактор на „Современни диалози”, „Книжевни елементи” и др. Автор на около 100 експертни и научни труда, публикувани в авторитетни научни издания в родината си и в чужбина. Издала е следните стихосбирки: „Черна точка” (2017), „Стапалки”, „Три”, „Кука на контрасти”, „Електронска крв” и сборника с разкази „Кафе, чај и црвено небо” (2019). Носител на международната награда Noside, Италия (2011), награда от ДПМ за най-добро непубликувано стихотворение на Празника на липите (2018), втора награда Караманов 2018, наградата „Крсте Чачански” за най-добър непубликуван сборник с разкази (2019) и Караманов 2019 за най-добра стихосбирка на македонски автор.


Публикации:


Поезия:

РАВНОСТРАНЕН ТРИЪГЪЛНИК/ превод: Роза Боянова/ брой 126 март 2020