Светла Андреева

Светла Андреева (Светлоблагина Андреева Ванева) е родена на 27.07.1955 г. в гр. Костенец, Софийска област. Завършва специалност „Българска филология” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 1977 г. Работила е като помощник археолог в Археологическия музей при БАН - В. Търново, редактор във в. „Борба” - В. Търново, в. „Устрем” - Г. Оряховица, в. „Движение” - В. Търново, в. „Добро утро” - В. Търново, кореспондент на радио „Дарик” за В. Търново, журналист в НЦКТ „Евроком-Царевец” - В. Търново, и др. Кратки прозаични творби има превеждани на руски, полски и чешки език. Печата белетристични произведения в провинциални и централни периодични издания. Член на Сдружение на литературни дейци „Света гора” - В. Търново (от 1996), на Национално общество за литература и изкуство „Формула 6″ - В. Търново (от 2009), на УС на Клуб на дейците на културата - В. Търново (от 2016). Автор на книгите: „Телевизор и канарче” (разкази, изд. „Народна младеж”, С., 1984), „От дявола родени” (разкази, изд. „ПАН-ВТ”, В. Търново, 2000), „Козите на Джим” (роман, изд. „Астарта”, В. Търново, 2007), „Хляб за грешници” (роман, изд. „Фабер”, В. Търново, 2013), „Автобус за рая” (роман, изд. „Фабер”, В. Търново, 2016), „Добри, красиви, зли” (роман, изд. „Фабер”, 2017 г.).


Публикации:


Проза:

ЗЛАТНА СВАТБА/ брой 125 февруари 2020

ЛИСИЧЕТА/ брой 125 февруари 2020


Критика за Светла Андреева:

А ДНИТЕ НИ СА СТРАННА БРОЕНИЦА…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 125 февруари 2020