Вида Тауфер

Вида Тауфер (Vida Taufer), словенска поетеса, е родена на 15 юни 1903 г. в Загоре. Принадлежи към най-важните представителки на словенската лирика. Написва първите си стихотворения на дванадесет години. Започва да публикува стихове още в средното училище. Завърши колеж за учители в Марибор през 1923 г. и преподава на различни места в Словения в продължение на две десетилетия, след войната работи в Министерството на образованието. Включва се в кръга около списание „Lepa Vida” („Лепа Вида”). Автор на няколко книги със стихове. Произведенията й са превеждани на чешки, словашки, италиански, английски, немски и др. Умира на 18 октомври 1966 г. в Любляна.


Публикации:


Поезия:

ВЕЧЕР/ превод: Санда Йовчева/ брой 122 ноември 2019