Георгий Граубин

Георгий Рудолфович Граубин (Георгий Рудольфович Граубин), руски писател, детски поет, прозаик, преводач, е роден на 11 юни 1929 г. в село Уст Дая, Читински район. През 1954 г. завършва училище за военни техници в Чита и Централната комсомолска школа при ЦК на ВЛКСМ, после работи като майстор на цех, редактор в заводски вестник, завеждащ отдел във вестник за работническа младеж. От 1959 г. се отдава на професионална писателска работа. През 1964-1978 г. е отговорен секретар на Читинската областна писателска организация и председател на областната депутатска комисия по образование, култура и спорт. Автор на книги, излизали в Чита, Иркутск, Новосибирск, Москва, Ашхабад, Улан-Батор, Риге: «Любознательный народ», «Ссора в грамматике», «Для чего в домах углы», «Косолапый музыкант» и др. През 1976 г. Читинският областен драматичен театър поставя пиесата му «Жил в тайге медведь учёный». От 1979 г. участва в редакционната колегия на поредицата «Литературные памятники Сибири» на Източно-Сибирского книгоиздателство (Иркутск). Работи в областта на научно-популярното краезнание: «Четырехэтажная тайга» (Иркутск, 1965), «На берегах таинственной Силькари» (Иркутск, 1968), «Серебряный капкан» (Иркутск, 1993), «Прежде, чем грянет выстрел» (Иркутск, 1998), «Звонок в историю» (Иркутск, 2001). Член на Съюза на писателите на СССР (1958), член на ръководството на Съюза на писателите на РСФСР (1964-1979). Член на редколегиите на списания «Сибирь», «Дни и ночи», «Ласточка», «Сибирячок». Заслужил деятел на културата на РСФСР (1976). Кавалер на ордена «Почетен Знак». Почетен гражданин на Читинска област (1997). Стиховете му са преведени на много езици, по тях е създадена музика, включени са в учебници, помагала за учители, антологии. Лауреат на много награди, медали. Умира на 11 май 2011 г. в Чита.


Публикации:


Литература за деца:

ДОБРИЯТ РЕД/ превод: Марко Марков/ брой 121 октомври 2019