Елена Городецка

Елена Николаевна Городецка (Елена Николаевна Городецкая) e родeна на 2 юни 1988 г. в град Бузулук, Оренбургска област. През юни 2010 г. завършва с отличие Оренбургския държавен университет (факултета по журналистика), специалност „Периодичен печат и теория на журналистиката”. Работила е като кореспондент във вестници, в органите на изпълнителната и законодателната власт като прес-секретар. От 2015 г. работи в Акционерното дружество ТВЦ „ПЛАНЕТА” като редактор на телевизионна продукция, от януари 2017 г. пак там заема длъжността „Началник на програмния отдел”. От 2017 г. е член на Оренбургското областно литературно обединение „Владимир Даль”, ръководено от Г. Ф. Хомутов. Взема участие във форума „Таврида” (Република Крим, 2016 г.), в литературния семинар „КоРифеи” (Уфа, 2018 г.), във фестивала на литературните списания „Волжски пристан” (Уляновск, 2019 г.).


Публикации:


Проза:

ДА ВЕЧЕРЯШ САМ/ превод: Дафинка Станева/ брой 120 септември 2019