Доспамбет

Доспамбет (Доспамбет-Жырау; Досмамбет Азаулы), казахски поет, воин, пълководец, е роден в 1490 г.; средата на 90-те г. на 15 век или в началото на 16 век в град Азов (Азау, тогава най-северната точка на Османската империя, столица на Азакския санджак; сега град Азов, Ростовска област, Русия) в знатно семейство. Наричан Азавли (Азовски). Получава традиционно образование, учи в медресе. Живее в епохата на формирането на казахския народ като нация. Принадлежи към военната аристокрация на Малката Ногайска орда. Участва в много военни походи на кримския хан, в битки между Кримското, Ногайското и Казанското ханство. Посещава Бахчисарай и Истанбул. Твори в „толгау” (размисли) - философско-дидактичен жанр във фолклора и индивидуалното творчество на казахи, каракалпаки, ногайци. Поетичното му творчество е запазено в устното народно творчество и е включено в началото на 19 век в различни литературни сборници. В съветския период съчиненията му са публикувани изцяло (1971). Загива през 1523 г. край Астрахан, попадайки в засада.


Публикации:


Поезия:

В СТЕПТА ЧУЙ ИЗВОРИ С ПРОХЛАДЕН ПУЛС/ превод: Атанас Звездинов/ брой 117 май 2019