Александър Баляк

Александър Баляк е роден през 1954 г. в Црвенка, живее в Белград, Сърбия. Член е на Съюза на сръбските писатели, основател на Белградския афористичен кръг и на ежегодния фестивал за хумор и сатира „Сатирафест” в Белград, основател, редактор и главен редактор на различни издания за хумор и сатира. Той е основател на Демократичния форум, бил е народен представител в парламента на Сърбия. Автор е на 9 книги, съставител е на 3 антологии, редактор е на 3 издания. Негови работи са превеждани на 17 езика, включвани са в 19 чуждестранни и 66 национални и регионални антологии и сборници, публикувани са в 36 чужди и 150 вестници и списания в бивша Югославия. Носител е на награда за значителен принос в националната култура на Сърбия (2011 г.), на 3 чуждестранни и над 20 национални литературни награди.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 115 март 2019