Мирослав Биелик

Мирослав Биелик (Miroslav Bielik), словашки писател, библиограф, издател, е роден на 15 април 1949 г. в Остром Груни. Завършил е библиографско училище и педагогически факултет и висшия икономически факултет в Братислава. Дълги години е работил в Матица словенска в Мартин като библиограф, директор на Словашката народна библиотека, научен секретар. Заемал е и други отговорни постове в културни институции. Издал е няколко поетични и прозаични книги. През 2013 г. е избран за председател на Съюза на словашките писатели.


Публикации:


Поезия:

ДОРИ ДА МЕ НЯМАШЕ/ превод: Атанас Звездинов/ брой 114 февруари 2019