Найден Ангелов

Найден Ангелов Найденов е роден на 30 ноември 1929 г. в с. Калейца, Ловешко в семейството на свещеника Ангел Найденов Вълев и Станка Вълканова Ангелова. Завършва гимназията в Троян (1947) и специалностите „Български език и литература” и „Руски език и литература” в СУ „Св. Климент Охридски” (1951). Работи като уредник-редактор в издателство „Наука и изкуство” - София (1951-1952), методист-библиотекар в читалището на гр. Троян, учител по литература в гимназията на с. Врабево (1955-1963) и в Езикова гимназия (Гимназията за чужди езици) - Ловеч (1964-1990), където ръководи рецитаторски кръжок и драматичния състав на училището. С учениците от Езиковата гимназия поставя през годините 10 пиеси на сцената на Драматичния театър в Ловеч. Един от основателите на Троянския драматичен театър и Клуба на дейците на културата - Ловеч. Няколко години е ръководил и литературно-творческия младежки кабинет и театрален състав към Профсъюзния дом на културата в Ловеч. Като лектор на дружество „Знание” е изнесъл над 300 лекции в областта на литературата, естетиката и културата. Първите му публикувани поетични творби датират от 1946 г. във вестник „Младежко знаме”, печата във в. „Труд”, „Народна войска”, списание „Български войн”, „Народна армия”, „Здравен фронт”, списание „Библиотекар”, вестник „Учителско дело”, списание „Читалище”, „Народна култура”, „Литературен фронт”, вестник „Дума” и други издания. Автор е на повече от 500 статии в местния и централния печат по въпросите на литературата, театъра, киното, краеведчески и литературно-критични отзиви, също така и по въпроси свързани с образованието и възпитанието на учащите се. След пенсионирането си работи в местните вестници „Стремление” и „Народен глас”. Издадени книги: „Шегобиецът от Калейца” (1999), „Учителски денни бележки без дата” (2000), „Детски пастирски игри от с. Калейца” (2001), „Денни бележки без дата” (2010), „От перото ми написано” (2013, 2015), „Пътеки към Калейца” (2016). Член на СБП. Книгата му „Детски пастирски игри от Калейца” е преведена на английски език. Почетен председател на Клуба на дейците на културата в Ловеч. Носител на орден „Кирил и Методий” трета степен за културни дейности (1979). През 2009 г. получава наградата на Община Ловеч „Ловешки меч” за цялостен принос в развитието на културата. Удостоен със званието „Заслужил гражданин на Ловеч” (2017). Умира на 1 октомври 2020 г.


Публикации:


Критика за Найден Ангелов:

ШЕГОБИЕЦЪТ ОТ КАЛЕЙЦА/ автор: Христо Черняев/ брой 114 февруари 2019