Сергей Маковски

Сергей Константинович Маковски (Сергей Константинович Маковский) (15 (27) август 1877, Санкт-Петербург - 13 май 1962, Париж) е руски поет, художествен критик, организатор на изложби, издател. Син на художника Константин Маковски. Учи в естественото отделение на Санкт Петербургския университет (1897-1900). Публикува като изкуствовед от 1898 г. в сп. «Мир Божий». През 1906-1908 г. чете лекции по история на изкуството в Рисувалното училище към Обществото за поощрение на художеството. От 1909 до 1917 г. е редактор (и основател) на сп. «Аполон» в Санкт Петербург, към което привлича редица известни руски поети: Инокентий Анненски, Максимилиан Волошин, Николай Гумильов, Вячеслав Иванов. Издава списанията «Старые годы» (1907-1917) и «Русская икона» (1913). Автор на книгите «Русская графика» (1916) и «Силуэты русских художников» (1921), последната написан в емиграция, както и на осем книги за изкуството, по-известни от които са «Страницы художественной критики» в три тома и «Силуэты русских художников». Емигрира през 1920 г. - живее в Прага и Париж. През 1926-1932 г. е един от редакторите на вестник «Возрождение», през 1939-1944 г. е председател на «Объединение русских писателей» в Париж. От 1941 до 1963 г. публикува осем сборника със стихове. Книгите му «Портреты современников» (1955) и «На Парнасе „Серебряного века”» (1962) изиграват важна роля във формирането на представата за руската литература от началото на XX век. През 1946 г. сътрудничи с културно-просветния отдел на Съюза на съветските патриоти и с вестник «Советский патриот». През 1949-1959 г. работи в издателство «Рифма», издаващо поетични сборници на руски емигранти, негов редактор и директор. Сътрудничи на «Новое русское слово», «Русская мысль» (с 1956), «Новый журнал», алманасите «Мосты» и «Грани» и други издания. От 1952 г. изнася публични лекции в Руското студентско християнско движение. Професор. Масон. Книги с поезия: „Собрание стихов” (1905), „Вечер” (1941), „Somnium breve” (1948), „Год в усадьбе” (1951), „Круги тени” (1951), „На пути земном” (1953), „В лесу” (1956), „Ещё страница” (1957), „Requiem” (1963). Книги с проза: „Портреты современников” (статии, 1955), „На Парнасе «Серебряного века»” (статии, 1962), „И аз воздам” (роман, откъси, 1990). Книги по изкуствознание: „Страницы художественной критики” (в 3 т., 1906-1913), „В. А. Серов” (1915), „Силуэты русских художников” (1922), „Последние итоги живописи” (1922), „Графика М. В. Добужинского” (1922), „Народное искусство Подкарпатской Руси” (1922). Погребан в гробището Сент Женьовиев дьо Буа.


Публикации:


Поезия:

СЪВРЕМЕНИКУ/ превод: Никола Венетов/ брой 112 декември 2018