МУЗИКАЛЕН КАТАЛИЗАТОР, ДЪРЖАЩ БОДЪР ДУХА БЪЛГАРСКИ

Юлий ЙордановСигурен съм, няма интелектуалец между Дунав и Балкана, който да не познава музикалния педагог Димитър Илиев. Сигурен съм, че той е добре известен със своята съдба на учител, композитор, изпълнител на народна музика и радетел за стойностно училищно музикално възпитание. Неговата творческа орис е известна на обществеността, а художествените постижения на ръководените от него хорове многократно са впечатлявали не само нашата, но и публиката и журитата на европейски музикални конкурси и фестивали.
Във фонотеките на Българското национално радио и Българската национална телевизия са съхранени и се ползват в програмите им десетки филми и студийни записи на смесения хор и народния хор на природоматематическата гимназия “Свети Климент Охридски” в Монтана, както и авторските песни и хора на Димитър Илиев, съпровождани на Радио София и Пловдив, в негово солистично изпълнение.
Хористите и всички, имали възможността да прочетат шестте тома от книгата “Вричане” и юбилейните книжки, издавани през четиридесет и пет годишното съществуване на съставите, дълбоко са убедени в народополезното Димитърилиево дело. Всичко това виждаме в новоиздадения сборник от печатница “Хелиос-принт” в Монтана с факсимилета на български и чуждестранни публикации в печата. За постиженията на ръководните от Димитър Илиев формации и лично неговия принос е разказано в рецензии, интервюта и съобщения. Отразена е и дейността на Маестрото като методик-инспектор по музика в отдел “Народна просвета” и Регионалния инспекторат по образованието в Монтана през периода 1964 – 1992 година. Педагогическите среди много добре знаят присъствието му в различни комисии към Министерството на образованието и науката, занимаващи се с учебния план и програми по музика в училище.
Разгръщайки стойностната книга, веднага впечатлява нейната стегната структура – двата раздела. В първия е намерил място проявеният интерес на музикални специалисти и журналисти като акад. Николай Кауфман, Филип Кутев, проф. Венелин Кръстев, акад. Христо Недялков, проф. Георги Димитров, проф. Александър Танев ст.н.с. Михаил Букурещлиев, проф. Емил Янев, проф. Генчо Гайтанджиев, акад. Валентин Бобевски, проф. Самуил Видас, проф. Агапия Баларева, проф. Кирил Стефанов, Любен Русков, Стефка Дончева и други. Те са погледнали многостранно музикалната ни култура и хоровото изкуство в Монтана.
За равнището на публикациите можем да съдим и от страниците на най-авторитетните издания. Показателно е, че естетическото възпитание, с което е свързана продукцията на тези два състава, се коментира във вестниците “Народна култура”, “Работническо дело”, “Стандарт”, “Дума”, “Култура”, “Аз буки”, “Континент”, “Народна младеж”, “Учителско дело”, “Септемврийско слово”, “Монт-прес”, “Отговор”, “Северозапад прес”, “Монтана новини”, “Слово плюс”. Внимание заслужават и публикациите в списанията “Българска музика”, “Музикални хоризонти”, “Художествена самодейност” и други. Не е безучастна и чуждестранната преса – издания в Германия, Белгия, Румъния, Украйна, Словения, Сърбия, Полша, Италия и другаде. Общо през периода 1963 – 2009 година материалите в този раздел са 365, подредени в хронологичен ред.
Вторият раздел е огледало на публицистичната и музикално-критичната дейност на Димитър Илиев. Тук са поместени 121 публикации, отпечатани в софийски и регионални вестници и списания. В обсега на вниманието перото на автора е надникнало в темата за музикалната култура у младия човек, състоянието и традициите във фолклора ни и хоровото изкуство в България и по света.
За отбелязване е, че всички публикации са илюстрирани обилно с фотодокументалистика.
Желанието на автора е сборникът да бъде предоставен за ползване в националната библиотека “Свети свети Кирил и Методий” в София, Националния музей по образованието в Габрово, регионалната библиотека “Гео Милев” и Териториалния държавен архив в Монтана.
Без съмнение съдържанието на най-новата книга е един ценен документ, разказващ на поколенията за огромния влог на твореца и човека Димитър Илиев в музикалната съкровищница на Монтанския край и на България. Сигурен съм, че този влог ще бъде оценен по достойнство днес и много десетилетия след нас. Защото фолклорът и песента са оня катализатор, който държи духа на българина бодър през тринадесетте века.


«Димитър Илиев. Сборник», 2009, “Хелиос-принт”