Миле Горгиоски

Миле Горгиоски (Миле Горгијоски) е роден през 1957 г. в Кичево, Македония. Завършил е Икономическия факултет на Университета „Св. Кирил и Методий” в Скопие. Той е писател-сатирик, съставител, преводач и редактор. Издал е книги с афоризми: „Дванадесет без пет”, „Откоси”, „Нещо друго”, „Строго неповерително”, „През иглени уши”, „Никой не иска да бъде плашило”, „Три пъти на ден”, „Хиляда и един афоризъм”, „Отиваме на Венера”, „Утринни афоризми”, „Не е по протокол” и „Времето е най-добър съдия (илюстрирани афоризми), сатирични приказки „Това и това”. Съставител е на 11 антологии, алманаси и сборници, носител е на 10 награди от сатирични конкурси, членува в 5 писателски сдружения в Македония, Сърбия и Ливан.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ превод: Валентин Димитров/ брой 112 декември 2018