Румен Денев

Румен Денев Димитров е роден на 21.ІV.1958 г. в гр. Казанлък. За първи път публикува стихотворения през 1973 г. Следвал е в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Българска филология” в периода 1978-1979 г. От 1979 г. е студент в Литературния институт „Максим Горки”, Москва. Обучава се в семинара по поезия с творчески ръководител поета Лев Ошанин. Негови произведения - стихове, есета и публицистика, са печатани в много литературни и периодични издания. Член на редакциония съвет на Литературно списание „Кула”, Казанлък. Издадени книги: „Животът на дъжда” (1986), „Вечният мир” (1994), „Последно” (1999), „Звукописи” (2002), „Стихотворения” (2005), „Посоки на погледа” (2006), „Люлка на Вселената” (2011), „Град България. Политическа фантастика” (2012), „Назад към човечеството” (2014), „Подражание на псалтира” (2014), „Математическа поема” (2016). Член на СБП.


Публикации:


Критика:

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ПЪРВОРОДСТВОТО НА СЛОВОТО/ брой 111 ноември 2018