Милош Перович

Милош Перович (Milos Perovic, Милош Перовић) сръбски поет и драматург, e роден през 1874 г. в Ужице, Западна Сърбия, където завършва гимназия. Учи в Белград, Виена и Лайпциг и получава докторска степен по психология и педагогика в Цюрих през 1905 г. След това работи като учител в Чачак, Скопие и Солун. Участва в Балканските войни, както и в Първата световна война, където бил сериозно ранен. Публикува първата си книга със стихове „Песни” през 1903 г. под псевдонима Пиетро Косорич (Pijetro Kosoric). Издава втората си стихосбирка в Белград през 1909 г. Творческото му наследство включва голям брой стихотворения и афоризми, два пътеписа, четири пиеси, дневници и др. Философските му размисли излизат през 1934 г. под заглавието „Мисли” Умира през 1918 г. в Париж.


Публикации:


Поезия:

НЕГДЕ ЧУХ ТВОЙТО ИМЕ…/ превод: Христо Цанков-Дерижан/ брой 108 юли 2018