Франтишек Ксавер Шалда

Франтишек Ксавер Шалда (Frantisek Xaver Salda), чешки литературен критик и теоретик, журналист, писател, е роден на 22 декември 1867 г. в Либерец в семейството на пощенски служител. Семейството му скоро се премества в Чеслав, където Шалда завършва начално училище, а от 1878 г. живее в Прага, където завършва Академично граматическо училище и гимназия. През 1906 г. защитава докторска степен във Факултета по изкуства. От 1919 г. е професор по римска литература във Философския факултет на Карловия университет в Прага. Смята се за основател на модерната чешка критика. Автор на книгите „Душа и творчество”, „За най-младата чешка поезия” (1928), „Дърво на страданието” (стихотворения, 1921), „Тълпи” (драма), „Работници и божии кукли” (роман), есета. Представител на така нареченото духовно направление. Превежда от френски и английски език. Умира на 4 април 1937 г. в Прага. У нас в годините на социализма е издадена книгата му „Безсмъртието на творчеството” (1984).


Публикации:


За Франтишек Ксавер Шалда:

Ф. Х. ШАЛДА/ автор: Люба Касърова/ брой 107 юни 2018