Драгутин Дамянич

Драгутин Дамянич (Dragutin Milivoj Domjanic), хърватски поет и юрист, е роден на 12 септември 1875 г. в село Адамовец. Завършва класическото граматическо училище в Загреб (1893) и право в Университета в Загреб (1898), където получава докторска степен (1899). Работи като съдия. Издава редица поетични книги, както и куклена пиеса за деца (1921). В творбите си вплита умело диалектни изрази. Превежда Гьоте, Хайне, Верлен и др. По някои от стиховете му хърватски композитори създават песни. Умира на 7 юни 1933 г. в Загреб.


Публикации:


Поезия:

МОЯТ ПЪТ/ превод: Иван П. Йончев/ брой 105 април 2018