Неми Чандар Джен

Неми Чандар Джен (Nemi Chandra Jain), индийски писател, е роден на 16.08.1919 г. в Агра. Има магистърска степен по английска филология. Публикувал е четири тома критика. Поет и драматург, професор в индийската национална академия за театрално изкуство от 1959 до 1982 г. Неговите трудове върху романите на хинди се считат за съществен принос в тая област. Той също е и главен редактор на списание, издавано на хинди, което се занимава с проблемите на театъра и драматургията. Превежда, пише и есеистика. Умира през 2005 г.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ превод: Първан Стефанов/ брой 104 март 2018